erasmus zsi

Projekt

W naszej szkole trwa realizacja projektu Erasmus+, akcja KA1, czyli Mobilność kadry edukacji szkolnej "Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów". Projekt ma na celu poprawę jakości pracy ZSI osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których dyrekcja oraz nauczyciele podnoszą własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Dzięki projektowi  "Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" szkoła zyska bardziej wykwalifikowaną kadrę w dziedzinach: informatycznej, energetyki odnawialnej, językowej, innowacyjnych metod nauczania CLIL. W projekcie uczestniczy 10 nauczycieli. Nauczyciele ZSI pragną podnieść jakość kształcenia i zredukować przedwczesne ukończenie edukacji przez słabszych uczniów. Prowadzenie lekcji nowoczesnymi i urozmaiconymi metodami zwiększa motywację uczniów do nauki. Stosując metodę CLIL uczniowie zmniejszają barierę językową i pokonują stres związany z mówieniem w języku obcym. Naszym celem jest poprawa jakości pracy oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie sprawności zarządzania, organizacji nauczania, umiejętności i kwalifikacji pracowników, nowych narzędzi lub metod nauczania oraz biegłości językowej.

Projekt rozpoczął się 20.08.2017r. i będzie trwał 20 miesięcy.

Szkolenia

W dniach 19.03. – 25.03.2019 dwóch nauczycieli zawodu na kierunku: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, odbyło tygodniowe szkolenie w Bad Staffelstein (Niemcy), dotyczące wykorzystania OZE, a konkretnie promieniowania słonecznego i energii wiatru do produkcji prądu elektrycznego. Nasi nauczyciele poza zajęciami teoretycznymi, dotyczącymi zagadnień z fotowoltaiki, zwiedzili w terenie m.in. elektrownie fotowoltaiczną o mocy znamionowej 980 kW – SOLARKRAFTWERK NEO 1 UNTERNEUSES w okolicach Bad Staffelstein, farmę wiatrową w miejscowości Wattendorf o mocy znamionowej 29 MW – WINDPARK WATTENDORF-STADELHOFEN oraz stopień wodny na rzece Men w miejscowości LICHTENFELS.

Nabyte doświadczenia P. Grzegorz Misiowiec i P. Jarosław Hipsz będą mogli w praktyczny sposób wykorzystać na zajęciach z przedmiotów zawodowych oraz wprowadzać - o ile uczniowie wyrażą chęć - określenia systemów i urządzeń OZE w języku niemieckim/angielskim na prowadzonych przez siebie zajęciach.

Zdjęcia: 1, 2, 3 – farma wiatrowa w Wattendorf; 4 - elektrownia fotowoltaiczna; 5 - stopień wodny na rzece Men.

Wicedyrektor szkoły Lucyna Nikodem wraz z dwiema nauczycielkami matematyki Martą Kozłowską i Joanną Winkler, odbyły w czerwcu 2018 roku tygodniowy kurs języka angielskiego na Malcie. Uzyskane kompetencje pomogą im w organizacji zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ZSI, finansowanych ze środków unijnych.

Na przełomie maja i czerwca 2018 roku, dwie nauczycielki zawodowych przedmiotów informatycznych Magdalena Stochmal (drugi koordynator projektu) oraz Małgorzata Urbańska uczestniczyły w tygodniowym kursie ICT „How to make your school more digital” w Holandii.

Szkolenie dotyczyło zastosowania cyfrowych innowacji w szkole m. in. wykorzystania tabletów na lekcjach, nowych metod nauczania informatyki, projektów grupowych.

W marcu 2018 roku dyrektor szkoły Tomasz Kozieł uczestniczył w szkoleniu "Managing & Developing Self & Others" w Rzymie, poświęconemu zarządzaniu placówką oświatową i zasobami ludzkimi.

Zdobyte umiejętności pana dyrektora, przyczynią się do lepszej organizacji ZSI, wprowadzenia innowacyjnych metod z zakresu kierowania szkołą oraz doprowadzą do efektywnej współpracy między nauczycielami.

W dniach 9 – 13.10.2017 r. dwie nauczycielki z naszej szkoły odbyły tygodniowe szkolenie w Londynie, dotyczące nowoczesnej metody nauczania CLIL (Content &Language Integrated Learning). Wkrótce p. Wioletta Chmiel i p. Beata Symula będą w praktyczny sposób wykorzystywać swoje nowe umiejętności, wprowadzając elementy j. angielskiego do nauczania swoich przedmiotów.